Praktijkschool Delft

De school voor het praktijkonderwijs voor het Grotius college is januari 2015 opgeleverd. Het ontwerp en de uitvoering heeft 12 maanden in beslag genomen. Een voormalige school voor basisonderwijs en een naast gelegen gymnastieklokaal zijn samengevoegd tot een tijdelijke huisvesting voor de Praktijkschool. De ruimte tussen deze twee gebouwen is opgeruimd van struiken en enkele bomen en vormt nu de nieuwe entree.  Een transparante nieuwe hal verdeelt de leerlingen in twee richtingen, naar de vleugel met theorieonderwijs en naar een andere vleugel voor praktijkonderwijs voor techniek en consumptief onderwijs. Aansluitend is een zeer grote groenruimte die de gebruikers van de school op een eigen wijze kunnen inrichten.
terug naar het projectenoverzicht