Profiel

Ton Voets architecten BV BNA is in 1986 opgericht door Ton Voets. Aan het bureau zijn een tiental medewerkers verbonden, verdeeld over alle bouwkundige disciplines.

Ons bureau heeft een reputatie verworven op het gebied van de woningbouw en de scholenbouw door regelmatige publicaties en het winnen van diverse prijzen. Het creëren van een optimaal en duurzaam woonklimaat voor de bewoner, het realiseren van een betaalbaar en uitstekend te onderhouden gebouw voor de beheerder en het tot stand brengen van een in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht gewaardeerde kwaliteit met een bewuste keuze voor ecologie en milieu, dat zijn de uitdagingen waar ons bureau voor staat.

Met diverse projecten van sociale huur tot utiliteit, met een gemiddelde aanneemsom van 2 tot 10 miljoen euro hebben wij bewezen inspirerende projecten te kunnen realiseren van particuliere woningen tot metrostations. Hiernaast heeft het bureau zich beziggehouden met de realisering en het ontwerp van diverse stedenbouwkundige ontwerpen.

De kracht van het bureau ligt in de creativiteit waarmee het proces van ontwerp tot oplevering wordt aangepakt, waarbij hoge architectonische kwaliteit en werkbare economische oplossingen samengaan. De aanpak ontleent zijn kracht aan de bundeling van de capaciteiten en deskundigheid binnen het bureau, waarbij gedurende de hele looptijd van elk project intensief in teamverband wordt samengewerkt. Naar buiten toe is telkens één persoon aanspreekbaar. Deze werkwijze geeft de garantie dat door de gebundelde deskundigheid voor iedere nieuwe ontwerpopgave specifieke oplossingen worden gevonden. Het unieke van elke bouwlocatie kan daardoor optimaal tot zijn recht komen.