Ouderenwoningen Wassenaar

64 zelfstandige ouderenwoningen met Hospice

In plaats van een groot verzamelgebouw is hier gekozen voor kleine units van compacte blokjes met vier woningen per laag. Zo heeft iedere bewoners zijn eigen voordeur en bel aan de straat. Dit is respectvol ouder worden. De blokjes worden onderling verbonden door pleinen en parkjes.