SSC Westplantsoen Delft

Daglicht als vertrekpunt

Oorspronkelijk dateert het oudste deel uit 1955 en is gebouwd in de ‘Bossche Stijl’. De latere uitbreiding van 1977 is gebouwd in de sfeer van het toenmalige overheidsbeleid, karig en sober. Dit is ook goed te zien. Verder is in de loop van de tijd de school ‘dichtgeslibd’ en heeft Voets Architecten geprobeerd met vervangende nieuwbouw en renovatie het gebouw weer te openen naar buiten en weer voldoende daglicht te laten binnentreden. De laatste uitbreiding dateert uit 2011 en licht aan de provinciale weg. Om die reden is er een glazen geluidsscherm aangebracht. Alle lokalen  liggen rond een centrale atrium die dienst doet als focuspunt  voor de leerlingen.